Nilan Värmepumpar


Nilans lösningar är framtidens lösningar. De reducerar din energiförbrukning och är därmed skonsamma för miljön. Tekniken de är baserade på är även några av världens mest avancerade. Nilans energieffektiva ventilationsanläggningar och värmepumpar är en bra investering på grund av deras långa ekonomiska och tekniska livslängd. Du får med andra ord mer för pengarna. Den moderna och innovativa tekniken som Nilans anläggningar är baserade på innebär att de är lika användbara om 30 år som idag. Med en Nilan-anläggning är du därför säkrad för en produkt som följer byggnaden och därmed håller en lång tid – den är även effektiv och billig att underhålla. Många andra anläggningar har inte lika lång livslängd. Dessutom kostar installationen nästan lika mycket som själva anläggningen. En billig anläggning är inte nödvändigtvis en bättre investering eftersom du så småningom kommer att behöva köpa en ny anläggning och dessutom betala för installationen en gång till. Nilans värmepumpar säkerställer inte bara ett sunt inomhusklimat utan också en sund miljö. Att vara miljömedveten är en av Nilans grundpelare. Därför är inte bara deras lösningar, utan även deras produktion miljövänlig. Nilan använder sig av miljövänliga material samt fokuserar på återvinning och minimering av spill. Därutöver anstränger de sig hela tiden för att säkerställa en ännu bättre energioptimering i utvecklingen av deras produkter.