VPM 600-3200-serien består av särskilt effektiva värmeåtervinningsaggregat med kylfunktion speciellt utvecklat till kommersiella fastigheter med ett luftflödesbehov på upp till 35.000 m³ i timmen.
Ett VPM-aggregat för bort den varma fuktiga luften från byggnaden och tillför tempererad luft. Energin i frånluften återvinns och överförs till tilluften via en unik kombination av aktiv (värmepump) och passiv (heatpipe) värmeåtervinning. VPM-seriens höga effektivitet beror just på denna unika konstruktion, som kombinerar det bästa från två tekniker. Därmed förbättras effektiviteten så markant att verkningsgraden hamnar nära 100 %. Det innebär att behovet för att tillföra värme under de kalla vintermånaderna reduceras till ett minimum och det uppnås markanta besparingar av byggnadens energiförbrukning och en reducering av CO2-utsläppen. På sommaren vänds processen och då kyls tilluften istället.
Det är möjligt att välja till en värmeväxlare till kylkretsen. Den gör det möjligt att utnyttja den överskottsenergi eller spillenergi som skapas vid kylprocessen till exempelvis uppvärmning av hushållsvatten.
Aggregatet moduluppbyggs efter individuella önskemål och behov, vilket gör den till en ytterst montagevänlig plug’n’play-lösning. Styrning och övervakning av aggregatet sker via vår CTS 6000-styr.