VPM 120-560-serien består av speciellt effektiva värmeåtervinningsaggregat med kylfunktion speciellt utvecklat för kommersiella fastigheter med ett luftflödesbehov på upp till 5.600 m³ i timmen.
Ett VPM-aggregat för bort den varma fuktiga luften från byggnaden och tillför tempererad luft. Energin i frånluften återvinns och överförs till tilluften via en unik kombination av aktiv (värmepump) och passiv (heatpipe) värmeåtervinning. VPM-seriens höga effektivitet beror just på denna unika konstruktion, som kombinerar det bästa från två tekniker. Vår kombination av dessa två tekniker förbättrar effektiviteten så markant, att verkningsgraden hamnar nära 100 %. Det innebär att behovet av att tillföra värme under de kalla vintermånaderna reduceras till ett minimum och det uppnås markanta besparingar av byggnadens energiförbrukning och en reducering av CO2-utsläppen. På sommaren vänds processen och då kyls tilluften istället.
Aggregaten är konstruerade så kompakt som möjligt, vilket gör dem enkla att underhålla och möjligt att placera dem där det är ont om plats. Driften av aggregaten sker via vår CTS 602- eller CTS 6000-styr.