VPL 31-125 serien består av genomtestade värmeåtervinningsaggregat med kylfunktion speciellt utvecklat för kommersiella fastigheter med ett luftflödesbehov på upp till 12.000 m³ i timmen.
Ett VPL-aggregat för bort den varma fuktiga luften från byggnaden och tillför tempererad luft. Energin i frånluften återvinns och överförs till tilluften via en kombination av aktiv (värmepump) och passiv (heatpipe) värmeåtervinning. Den unika tvådelningen av aggregaten gör de speciellt passande till renoveringsprojekt där de fysiska ramarna är givna då flexibiliteten är stor i förhållande till dess storlek.
Aggregaten är kompakta och enkla att underhålla eftersom alla komponenterna är samlade bakom samma dörr. Styrning och övervakning av aggregaten sker via vår CTS 6000-styr.