Compact Polar Kyla AIR9 XL

194 057.33 kr

Artikelnr: 757443511-AIR9-XL Kategori:

Compact P AIR 9 med luft/vatten värmepump
Compact P AIR har samma fördelar och funktioner som Compact P, men har en extra luft/vatten-värmepump integrerad för anslutning till vattenburen golvvärme eller lågtemperatur-radiatorer för centralvärme. Fördelen med en luft/vatten-värmepump är att man inte behöver borra eller gräva ner jordslang om man inte har plats eller av någon annan anledning inte vill göra det.

Värmepumpens kapacitet
Värmepumpens kapacitet anges i kW, vilket är ett uttryck för det värmebehov som pumpen ska kunna klara. Husets storlek, isolering och ev. behovet av tappvarmvatten avgör hur många kW värmepumpen skall kunna leverera. För att bestämma effektbehovet i just ditt hus, krävs det en konsult eller installatör som är utbildad på området. Nilans AIR 9 har en behovsanpassad uteffekt på 0,5 – 8,4 kW. De variabla kompressorerna gör AIR 9 värmepumpen till en mycket mer effektiv och energivänlig lösning jämfört med konventionella värmepumpar som oftast har kompressorer med konstant kapacitet.

Effektivitet anges i SCOP
SCOP anger hur mycket ström värmepumpen förbrukar vid drift i relation till hur mycket värme den levererar. Ju högre SCOP desto effektivare är pumpen. Ett SCOP på t.ex. 5 innebär att pumpen producerar 5 kWh för varje kWh el som den förbrukar. Nilans AIR 9 ligger i topp på Värmepumpslistan med imponerande SCOP värde på 4,98. AIR 9 har en reversibel kylkrets och uppnår därför ett réellt SCOP på hela 5,11. Effektiviteten av luft-luft värmepumpar kan inte jämföras direkt med bergvärmepumpar eller luft-vatten värmepumpar, eftersom luft-luft värmepumpar inte kan producera tappvarmvatten och normalt endast täcker en begränsad del av husets totala värmebehov. Compact P-serien, med GEO eller AIR-värmepumpar, har uppnått tysk Smart Grid-certifiering, vilket innebär att den kan anpassa driften till elnätets elnät.

Dimensioner (B×D×H)

550 x 300 x 1100 mm (innedel) 962 x 542 x 1301 mm (utedel)

Vikt

55 kg innedel 125kg utedel

Styrning

CTS 700

Standby elförbrukning

2,5 W

Försörjningsspänning

400/230V 2L+N+PE, 50Hz (innedel) 230V 1 N+PE, 50 Hz (utedel)

PMAX

6,1 kW (innedel) 3300 W (utedel)

Säkringsstorlek

16 A (innedel) 16 A (utedel)

El-tillskottsvärme

2 x 3 kW

Buffert tank (integrerad)

50 L

Designtryck (centralvärme)

4 bar

Öppningstryck säkerhetsventil (centralvärme)

2,5 bar

Expansionsbehållare (centralvärme)

8 L

Förtryckt exspansionsbehållare

0,5 bar G

Max. Luftmängd

3400 m3/h (utedel)

Kompressor med variabel kapacitet

30 – 100 %

Täthetsklass fläkt

IP54

Märkeeffekt (max/min) A-Pump

31/99 W

Märkström (max/min) A-Pump

0,2/0,63 A

Kondensor tryckfall (centralvärme)

15 kPa / 0,42 l/s

Centralvärme anslutning

3/4"

Kyldmedium

R410A

Fyllnadsmängd (köldmedium)

3,4 kg

Pressostat lågtryck (on/off)

2,2 / 3,4 bar G

Pressostat högtryck (on/off)

42 / 33 bar G

VVS-anslutningsdimension

1"