Compact Polar GEO3 med CTS700 styrning

Fr. 155 348.33 kr

Nollställ

Artikelnr: Inte tillgänglig Kategori:

Compact P GEO har samma funktioner och fördelar som Compact P, men kan även utnyttja energin i marken för uppvärmning av bostaden. Med Compact P GEO blir din bostad självförsörjande med hållbar energi och det är inte längre nödvändigt att använda energikällor som fjärrvärme, olja eller gas för uppvärmning.

Compact P GEO är ett miljöriktigt val för dig som önskar att utnyttja hållbar energi för uppvärmning av bostaden och samtidigt få fördelarna i form av en lägre värmeräkning och ett gott och sunt inneklimat.Med hjälp av nedgrävda slangar i marken utnyttjar Compact P GEO energin i marken för att värma upp bostaden via ett golvvärmesystem eller annan typ av lågtemperaturssystem. Anläggningen är utrustad med en 3 kW (Compact P GEO 3), 6 kW (GEO 6) eller 9 kW (GEO 9) markvärmepump. Båda har en variabel kompressor med ett reglerområde på respektive 0,5-3 kW, 1-6 kW och 1,5-9 kW (vid brine/vatten-temperatur 0/35 ˚C). Detta innebär att lösningen anpassar värmeeffekten utifrån det aktuella behovet och säkerställer därmed en låg energiförbrukning året runt.

Compact P GEO-lösningen kan reducera din värmeräkning med mer än 50%. För varje kW el, som markvärmepumpen använder, får du upp till 4 gånger värme i retur. Compact P-serien, med GEO eller AIR-värmepumpar, har uppnått tysk Smart Grid-certifiering, vilket innebär att den kan anpassa driften till elnätets elnät.

Dimensioner (B×D×H)

550 x 300 x 1.100 mm

Vikt

55 kg

Styrning

CTS 700

Standby elförbrukning

2,5 W

Designtryck (centralvärme)

4/4 bar

Märkeeffekt (max/min) A-Pump

87/6 W

Märkström (max/min) A-Pump

0,7/0,06 A

Kondensor tryckfall (centralvärme)

10 kPa/0,14 l/s

Centralvärme anslutning

3/4”

Kyldmedium

R410A

Fyllnadsmängd (köldmedium)

1,1 kg

Pressostat lågtryck (on/off)

2,2/3,4 barG

Pressostat högtryck (on/off)

42/33 barG

Kompressorns varvtal

Ja (20-100%)

Plats, rumstemperatur

5°C → 35°C

Matningsspänning och anslutning

400/230V 3L+N+PE, 50Hz

Säkring

13A/20A

Eltillskott

2 kW

Frostskyddsmedel

Etylenglykol / vatten Etanol / vatten

Frostskydd, saltlösning

(-20°C → -18°C)

Koksaltanslutning

1”

Öppnings tryck säkerhetsventil, saltlake / centralvärmesida

3,5/2,5 bar

Expansionstank, saltlake / centralvärmesida

8/8 liter

Förstärka expansionsbehållare

0,5 barG

Miljö Tryckbrytare, läckagealarm (på / av)

0,6/1,1 barG

Värmeffekt PH med variabel kompressor

0,5-3 kW

Centralvärme, framledningstemperatur, driftsområde

25°C → 45°C

Köldbärartemperatur för förångare, arbetsområde

(-5°C → 20°C)

COP 0/35 ° C vid max. PH, enligt EN14511: 2012 med saltlösning / vatten dT = 3/5 ° C

4,5 (PH max. 3 kW)

EHPA testad och godkänd

N/A

SCOP testad enligt EN14825: 2012 **

5.17

Ljudnivå LWA vid 100% värmeffekt 0/35 ° C

≤ 51 dB(A)

Ljudnivå LWA vid 50% värmeffekt 0/35 ° C

≤ 44 dB(A)

Ljudtrycksnivå LpA för 1 m vid 100% värmeffekt 0/35 ° C

≤ 40 dB(A)

Ljudtrycksnivå LpA för 1 m vid 50% värmeffekt 0/35 ° C

≤ 33 dB(A)