Combi 302 Polar Top med CTS602

63 669.08 kr

Artikelnr: 701102 Kategori:

Combi 302 Polar Top är ett ventilationsaggregat, som är arbetar med kombinerad värmeåtervinningsteknologi.
Den passiva värmeåtervinningen sker genom en motströmsväxlare, som utnyttjar mellan 85 och 95 % av energin i frånluften. Den aktiva värmeåtervinningen sker genom en värmepump, som utnyttjar restenergin.

Värmepumpen har ett COP >4 vilket betyder att det inte finns behov att montera en eftervärmesyta med tillhörande blandningskrets. Combi 302 Polar Top är i kapabel att öka temperaturen i tilluften till över 30 °C.
Värmepumpen ger vidare möjlighet att kunna kyla uteluften under sommaren med upp till 10 °C. Den verkar inte som en AC anläggning på grund av det låga luftutbytet men vid nedkylning sjunker luftfuktigheten i tilluften, vilket ger ett mer behagligt och komfortabelt inomhusklimat i bostaden, vid höga innetemperaturer.