Boka service av certifierade Nilan experter

Vi på Klimatonline har lång erfarenhet av värme- och kylsystem. Vi har mycket goda kunskaper om alla typer av Nilan värmepumpar och kylmaskiner. Vi utför även service, underhåll, reparationer och återkommande kontroller. Vårt serviceområde är hela Skåne, t ex Lund, Malmö, Landskrona, Helsingborg och Kristianstad.

En väl fungerande installation ökar driftsäkerheten och minskar risken för obehagliga överraskningar. Vi har kunskap, erfarenhet och alla verktyg som behövs för att utföra kontroller och serva din anläggning professionellt och effektivt. Allt vi gör, alla mätningar och eventuella fel eller haverier dokumenteras och lagras i vår databas. Du får ett tydligt serviceprotokoll efter varje besök med alla uppgifter och förslag till eventuella korrigerande åtgärder.

Förutom Nilan service för både stora industrianläggningar och mindre bostadsanläggningar tar vi också fram fullständiga planer för nya installationer enligt dina specifika krav. Vi kan också hjälpa dig att välja rätt pannmodell som passar dina behov.

Med mer än 30 år i branschen har vi all den kunskap och erfarenhet som krävs för att tillhandahålla professionellt underhåll och service för alla typer av värmepumpar. Våra certifierade tekniker är också utbildade i säkerhet, vilket innebär att din anläggning är i trygga händer hos oss. Vi utför service på en mängd olika anläggningar inklusive löpande underhåll av nyinstallerad utrustning.

Värmepumpar för frånluft är ett populärt alternativ för hållbar uppvärmning och kylning, men de fungerar bara så effektivt som möjligt när de underhålls regelbundet. Om du inte ger din värmepump service innebär det sämre prestanda, högre energiförbrukning, högre ljudnivåer och kortare livslängd för enheten.

Service av din frånluftsvärmepump innebär:

– Bättre prestanda. När värmepumparna inte underhålls regelbundet blockeras filtren med damm och smuts som kan skada enheten och minska dess effektivitet. Att serva din frånluftsvärmepump innebär att byta ut filtren så att de fungerar optimalt.

– Lägre energiförbrukning. Värmepumpar förbrukar upp till 60 % mindre energi än vanliga el- eller gasugnar, och regelbunden service säkerställer att de fungerar så effektivt som möjligt, vilket håller kostnaderna lägre med tiden.

– Lägre bullernivåer. Frånluftsvärmepumpar har fläktar som går konstant för att dra in och driva ut luft. Med tiden kan detta ge upphov till mycket buller (upp till 70 dB), men genom att serva enheten kan detta minska med upp till 30 %.

– Längre livslängd. Genom att byta ut filtren och rengöra enhetens insida kan den fungera bättre längre – regelbundet underhåll kan förlänga dess livslängd med upp till 10 år.