Bostadslösningar

Nilans sortiment av inneklimatlösningar spänner över ett brett område från ventilations- och värmeåtervinningsaggregat till kompakta totallösningar som både kan ventilera och värmeåtervinna, producera tappvarmvatten, har komfortvärme och komfortkyla samt kan värma upp bostaden. Använd nedanstående översikt för att snabbt hitta den anläggningsserie som bäst motsvarar dina behov till en bra inneklimatlösning.

Ikonförklaringar hittar du här »

Varför välja Nilan

Nilans energieffektiva ventilationsanläggningar och värmepumpar är en bra investering på grund av deras långa ekonomiska och tekniska livslängd. Du får med andra ord mer för pengarna.

Senaste teknologin och lång livslängd

Den moderna och innovativa tekniken som våra anläggningar är baserade på innebär att de är lika användbara om 30 år som idag. Med en Nilan-anläggning är du därför säkrad för en produkt som följer byggnaden och därmed håller en lång tid – och den är även effektiv och billig att underhålla.

Många andra anläggningar har inte lika lång livslängd. Dessutom kostar installationen nästan samma som själva anläggningen. En billig anläggning är inte nödvändigtvis en bättre investering eftersom du så småningom kommer att behöva köpa en ny och betala för installationen en gång till.

Anläggningar till alla boendeformer och behov

Hos Nilan är möjligheterna många. Vi har ett stort anläggnings-sortiment som passar alla typer av bostäder från lägenheter, fritidshus och gamla hus som ska renoveras, till nybyggnationer och passivhus. Ventilations- och värmepumpsanläggningarna kan dessutom tillpassas på många olika sätt, beroende på dina behov.