Energivänliga lösningar av högsta kvalitet

Framtidens ventilations- och värmelösning

Compact P är utvecklad för framtidens bostäder. Anläggningen kan användas i alla typer av lågenergi- och passivhus, men kan också med fördel användas i hus eller lägenheter där man önskar en låg energiförbrukning.

Ventilation

En ventilationsanläggning med värmeåtervinning överför värmen från den luft som sugs ut, till den friska luft som tillförs huset. Den varma, fuktiga luften sugs ut från kök, badrum och tvättstugor och därmed förs damm, fukt och lukt bort från hemmet.

Ventilation & hushållsvatten

Den varma, fuktiga luften sugs ut från kök, badrum och tvättstuga. Därmed förs dammpartiklar, fukt och lukt bort från hemmet, medan anläggningen återvinner värmen från frånluften och använder den till att värma upp ditt hushållsvatten och föra ut frisk, förvärmd tilluft till sovrum och vardagsrum.

Frånluft & hushållsvatten

En frånluftsanläggning med aktiv värmeåtervinning utnyttjar energin i luften, vilken sugs ut ur bostaden och överför den till varmvattenbehållaren via en värmepump. Vid utsugningen förs dammpartiklar, fukt och lukt bort från bostaden och du får ett sunt och behagligt inneklimat, samtidig som du minskar värmeräkningen.